Reference Group

Statens medieråd, Sigtunastiftelsen, SamArbete för Människor i Sorg, Mind, Sveriges Begravningsbyråers Förbund, Svenska kyrkan, Röda korset, Nätverket för Existentiell folkhälsa, NASP – Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa | Karolinska Institutet

Kjell Westerlund,
chairperson of SAMS (Samarbete för människor i sorg) and VSFB (Vi som mist barn)

Lars Björklund,
chaplain at the Sigtuna Foundation

Ulf Lernérus,
CEO The Swedish Funeral Directors' Association

Göran Gyllenswärd,
psychoterapist, Randiga Huset

Cecilia Melder,
psychologist of religion, lecturer at Uppsala University and the School of Theology and chair of the network for existential public health

Gergö Hadlaczki,
NASP, Karolinska Institutet

Johanna Nordin,
operations manager, Mind Sweden

Reference Group Meetings

Sigtunastiftelsen on January 26-27, 2017 Theme: Digital grief and security
Sigtunastiftelsen on January 21, 2016

Funding

  • Stockholm university
  • Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
  • Wallenberg Academy Fellows
  • Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

EXISTENTIAL TERRAINS is a research programme funded by the Knut and Alice Wallenberg Foundation (2014-2018) and by the Marcus and Amalia Wallenberg Foundation (2015-2017) headed by Amanda Lagerkvist, PhD., Associate Professor and Wallenberg Academy Fellow at the Department of Media Studies, Stockholm University.