Reference Group

Kjell Westerlund

Ordförande i SAMS (Samarbete för människor i sorg) och VSFB (Föreningen vi som förlorat barn)

Lars Björklund

Kaplan vid Sigtunastiftelsen

Ann Svanhed-Åhlin

Diakon Svenska kyrkan, Nyköpings församling

Ulf Lernérus

VD Sveriges begravningsbyråers förbund

Göran Gyllenswärd

Psykolog och psykoterapeut, expert på sorg och sorgebearbetning

Cecilia Melder

Präst, religionspsykolog, ordförande i nätverket för existentiell folkhälsa

Johanna Nordin

MIND (Föreningen psykisk hälsa)

Gergö Hadlaczky

NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa vid Karolinska institutet), KI (Karolinska institutet)

Sara Hedrenius

Röda korset

Yvonne Andersson

Statens medieråd

Funding

  • Stockholm university
  • Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
  • Wallenberg Academy Fellows
  • Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

EXISTENTIAL TERRAINS is a research programme funded by the Knut and Alice Wallenberg Foundation (2014-2018) and by the Marcus and Amalia Wallenberg Foundation (2015-2017) headed by Amanda Lagerkvist, PhD., Associate Professor and Wallenberg Academy Fellow at the Department of Media Studies, Stockholm University.